Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (Fase 6)

mr Edith van Schie  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 28 september 2021
Auteur(s): mr Edith van Schie

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen.

Het doel van de wijzigingen is het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

Kamerstuknummer: 35.680